Om Kofoedsminde

Sidst opdateret den 21. februar, 2023 kl. 09:29


Kofoedsminde er en landsdækkende sikret døgninstitution for voksne udviklingshæmmede, som er domsanbragt. Kofoedsminde har 16 sikrede afdelinger, 1 åben afdeling samt et beskæftigelses- og aktivitetstilbud beliggende i Rødbyhavn. Derudover har Kofoedsminde 2 sikrede afdelinger samt et beskæftigelses- og aktivitetstilbud beliggende på Rødvig Stevns.  
Højbovej 9
4970 Rødby
54610800
www.kofoedsminde.dk