Job hos os

Sidst opdateret den 8. marts, 2021 kl. 08:43

Charlotte er udviklingskonsulent.

”På Kofoedsminde arbejder vi socialpædagogisk. Vi er et botilbud til udviklingshæmmede, der har begået alvorlig kriminalitet. Vores tilbud skal hjælpe beboeren videre i sit liv”.

Sådan siger Charlotte, der er udviklingskonsulent på Kofoedsminde og med til at udvikle stedets jobstrategi.

”Vi vil meget gerne have flere faguddannede medarbejdere. Med det mener vi bl.a. pædagoger, lærere, sygeplejersker eller socialrådgivere. Så vi ser gerne et uddannelsesniveau på mindst bachelorniveau fra ansøgere til de ledige stillinger på Kofoedsminde”.

Du er meget velkommen til at kontakte Charlotte, også selv om der ikke aktuelt er en ledig stilling lige til dig. Vi fortæller nemlig gerne om vores arbejdsplads, og de muligheder den rummer for dig. Så ved du, om du skal skrive Kofoedsminde på din job ønskeliste.

Vi arbejder i teams

Uanset uddannelse, er det den pædagogiske indsats, der fylder hverdagen. Kofoedsminde har udviklet en fælles tilgang og pædagogisk praksis, som i disse år er ved at blive kørt ind på afdelingerne.

”Som medarbejder kommer du ind i et tæt team på afdelingen, hvor fagligheden er høj med daglig refleksion over praksis. En særlig udfordring er at balancere aktiviteterne med det sikkerhedsmæssige. Det er jo et grundvilkår for vores medarbejdere”, siger Charlotte.

”At arbejde på Kofoedsminde lærer dig meget om en målgruppe, som er præget af svære livshistorier, og som ofte har svært ved at håndtere hverdagen. Du vil opleve en pædagogik, hvor den enkelte bliver set og mødt. Det er en erfaring, som er god at have i CVet. Altså, det at have arbejdet med beboere, der har det så vanskelige livsvilkår, at de ender med at begå alvorlig kriminalitet, er en vanskelig opgave. Oog at få muligheden for at arbejde med denne gruppe og være med til at samarbejde med beboeren og sætte noget andet i stedet, der styrker beboerens opfattelse af sig selv som ikke kriminel, dét er en vanskelig opgave, som også efterspørges mange andre steder”.

Mange muligheder

Med over 450 medarbejdere og 15 forskellige afdelinger plus et aktivitetscenter, byder Kofoedsminde på mange muligheder.

”En så stor institution samler rigtig meget viden, og derfor har vi også organiseret mere end ti netværk af medarbejdere, der kan noget særligt – lige fra Nada til seksualvejledning eller lavaffektive metoder. Samtidig tilbyder vi videreuddannelse. ”.

Personlig udvikling

”Hos os er MUS-samtalerne vigtige, og fordi stedet er stort og rummer mange muligheder. Det åbner for flere udviklingsperspektiver for den enkelte medarbejder, end du ser på små arbejdspladser”, siger Charlotte. ”Der er mange opgaver tilknyttet arbejdet med beboeren, som kræver særlig opmærksomhed  og viden. Et eksempel er arbejdet med beboerens tilknytning til sit netværk”.

Jobopslag:

Klik her og kom til vores hjemmeside med jobopslag.

Besøgskontakt eller spørg mere om job:

Ring på vores hovednummer 5461 0800 og spørg efter Charlotte eller Camilla. Direkte til Charlotte 25434673, direkte til Camilla 25434680.

Læs mere om os: www.kofoedsminde.dk