Mette og Jeppe arbejder for mennesket og pædagogikken

Sidst opdateret den 20. juni, 2019 kl. 08:01

Mette er pædagog og vejleder for Jeppe, pædagogstuderende.

Jeppe har altid interesseret sig for mennesker, så det lå på alle måder i kortene, at han skulle tage en uddannelse til pædagog. Og det er han ved nu, og ganske tæt på at være færdiguddannet. Ved sin side har han Mette, der er hans vejleder i praktikjobbet på Kofoedsminde. Den erfarne på 53 og den næsten flyvefærdige på 28.

Meget bedre end rygtet

”På seminariet hørte jegmange slemme historier om, hvordan det er at arbejde på Kofoedsminde. Men jeg må bare sige, at de passer ikke. Jeg er virkelig positivt overrasket. Socialpædagogikken rykker virkelig i mig”, siger Jeppe efter et halvt år som pædagogstuderende på den afdeling, hvor Mette også arbejder.

”Vi er en sikret afdeling med syv beboere”, fortæller Mette. Hun tog sin pædagoguddannelse for ti år siden efter en snes år i socialpsykiatrien som social– og sundhedshjælper. ”Uddannelsen gav mig mit faglige ståsted. Den gav mig faglige svar på, hvem jeg er, og hvordan min etik og moral er”.

Så det faglige har været i skarpt fokus, når Mette har vejledt Jeppe. Også fordi afdelingen i samme periode har været med i et uddannelsesforløb, Kofoedsmindes nye fælles praksis.

Tid til tryghedsplanen

”Jeg har haft rigtig god tid til at prøve at arbejde som pædagog”, fortæller Jeppe. ”De første tre måneder tæller jeg heller ikke med i normeringen. Så man bliver ikke bare kastet ud i det. På den måde fik jeg mulighed for at lave mit projekt, tryghedsplanen”.

Mette er selv en af drivkræfterne bag idéen om at skabe samarbejde med beboerne, også om det vanskelige, som tryghedsplanen sætter proces og ord på.

At arbejde i relationen

”Jeg kunne jo se, at Jeppe var i stand til at opbygge en relation, og den pågældende beboer åbnede helt tydeligt selv for et samarbejde med Jeppe”.

”Det har været en rigtig spændende tid for mig”, siger Jeppe. ”Jeg er sådan indrettet, at jeg altid har lyst til at søge noget nyt, men jeg kan sagtens se mig selv arbejde her på Kofoedsminde, også om ti år”.

”Jeppe skriver sig ind i en række af gode prktikforløb”, siger Mette. ”Vi arbejder jo seriøst med vores pædagogik som det vigtige i vores sociale tilbud til beboerne. Vi har det trygt sammen i gruppen af medarbejdere, hvor vi er otte plus nogle vikarer”.

Det tværfaglige miljø

”Jeg vil godt slå et slag for det tværfaglige miljø, som jeg har mødt her på Kofoedsminde”, siger Jeppe. ”Vi er både faglærte og ufaglærte, og vi bidrager med hver vores i et godt samarbejde. Det er i hvert fald det, som jeg har oplevet og sat pris på”.

”Det bedste ved at være vejleder er nok, at man møder så mange entusiastiske studerende”, siger Mette. ”De kommer med ny inspiration og ny teori. Omkring det kan vi lave et fagligt frirum, som er rigtig givende”.

”Som pædagoger oplever vi, at vi nok kan tilhøre forskellige generationer, men at vi alligevel er på bølgelængde. Vi har det samme, fælles blik”, siger Mette.  Og det er Jeppe enig i. 

vDen erfarne og den næsten nyuddannede brænder begge for deres job, deres faglighed og de mennesker, som de arbejder med.