Praksis

Sidst opdateret den 20. juni, 2019 kl. 07:57

En gruppe af medarbejdere arbejder med Fælles Praksis

En ny og fælles praksis er på vej på Kofoedsminde. Den er udviklet i tæt samarbejde med medarbejderne, og den bygger på de bedste praksis-erfaringer gennem mange års arbejde. Nu gennemgår hver afdeling et kursusforløb, der varer et år, og så kommer den nye fælles praksis i drift på afdelingen.

Centralt i den fælles praksis er et øget samarbejde med beboeren. Vi møder beboeren som det menneske han/hun er, og tror mere på at finde og udvikle det enkelte menneskes potentialer og ressourcer end at korrigere og rette fejl. Det gælder også i arbejdet med at hjælpe beboeren til at kunne mestre sin affekt bedre. Her bruger vi en tryghedsplan, hvor beboeren selv sætter ord på, hvordan han/hun gerne vil mødes.

En anden siden af udviklingsarbejdet er Beboerens udviklingssamtale. Den opstod som et forslag fra nogle beboere. Når medarbejderne var glade for deres MUS-samtaler, hvorfor havde beboerne så ikke BUS-samtaler? Og der fra startede et mere systematisk arbejde med at at involvere beboeren i at styrke det, der gør opholdet og livskvaliteten lidt bedre.

Beboerens sociale behandlingsplan og de delmål, som samler den pædagogiske indsats i en række tydelige opgaver, får også et helt anderledes tydeligt fylde i den nye fælles praksis.

Hele arbejdet hviler på et værdigrundlag, som i enkle ord fortæller, hvad vi står for – hvem vi er, og hvad vi gerne vil.

Du kan læse mere om vores arbejde med at udvikle den nye fælles praksis her: Hent pdf-filen “Fælles Praksis”.

Du kan læse vores værdigrundlag her: Hent pdf-filen “Det står vi for”.